REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Philips îţi răsplăteşte fidelitatea!”

 

20 Februarie – 31 Mai 2017

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Philips iti rasplateste fidelitatea” (numita in cele ce    urmeaza “Campania”) este PHILIPS LIGHTING ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 9/1, sector 2, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7963/2015, avand codul unic de inregistrare RO34715280, reprezentata de  Bogdan Balaci si Roxana Ciocanau, in calitate de Administratori, iar co-organizatori distributorii autorizati: Arc Electronic, Arabesque, Briantecs, Euro Vial Lighting, Elbi Electric, Mercury Lighting, Power Electric, Tobimar, Chorus, Consolight.

1.2  Campania promotionala se va desfasura la nivel national, in perioada 20 Februarie -31 Mai 2017 in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3  Regulamentul Oficial de participare va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afisarea pe site-ul www.energiepeviata.ro. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant şi poate fi pus la dispozitie acestora prin solicitare adresata in scris si transmisa prin posta catre Philips Lighting Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Ofiice etaj 9/1, camera 1  sector 2, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la adresa: lighting.romania@philips.com. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare in 24 (douazecisipatru)  de ore de la anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.energiepeviata.ro. Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei publicitare, vor face parte integranta din acesta. Organizatorul isi rezerva dreptul de a publica si o versiune actualizata a Regulamentului, in masura in care va aprecia necesar.

 

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

2.1  Produsele participante la Campanie sunt sursele de iluminat Philips si Pila din gama LED si corpurile de iluminat Philips Ledinaire, disponibile pe piata, pe perioada de derulare a campaniei.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE si MECANISMUL CAMPANIEI

3.1 La aceasta Campanie promotionala poate participa orice societate comerciala legal inregistrata,care este client al oricaruia dintre distribuitorii Philips; transmiterea unei invitatii de participare la campania promotionala impreuna cu formularul de participare prin care orice participant va fi informat asupra mecanismului campaniei si gamelor de produse Philips si Pila participante (LED) se va face catre distribuitorii autorizati. Distribuitorii autorizati Philips avand calitatea de co-organziatori nu pot participa la aceasta campanie.

3.2     Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului
Regulament. Philips Lighting Romania nu poate fi tinuta raspunzator pentru eventualul refuz al oricarui distribuitor autorizat  de a sustine prezenta campanie. Intr-o astfel de situatie orice persoana juridica  care doreste sa devina participant poate alege sa realizeze achizitii ale produselor particicpante de la oricare alt distribuitor autorizat Philips.

3.3     Pentru a participa in campanie, fiecare societate comerciala participanta trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
i) sa achizitioneze in perioada 20 Februarie -31 Mai 2017, surse de iluminat Philips si Pila din gama LED si corpuri de iluminat Philips Ledinaire in valoare minima de 1000 (una mie) lei fara TVA.
ii) sa completeze formularul de participare primit de la distribuitorul autorizat Philipscu toate datele solicitate aferente achizitiilor facute in perioada de derulare a campaniei.
iii) sa ataseze la formularul de participare  copiile facturilor fiscale care dovedesc achizitiile de surse de iluminat LED Philips si Pila si corpuri de iluminat Philips Ledinaire in perioada 20 Februarie – 31 Mai 2017 si sa le trimita prin posta sau curier la adresa : Philips Lighting Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 311-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 9/1, camera 1, sector 2, Bucuresti, in atentia d-lui Ovidiu Nicolita pana la 15 Iunie 2017.

In perioada de derulare a campaniei promotionale, pentru fiecare achizitie a produselor participante de minim 1000 (unamie) lei fara TVA, fiecare societate comerciala participanta va primi 1(un ) sticker; stickerul   nu se putea  acorda si/sau solicita pentru o valoare mai mica de 1000 (unamie) lei. 

3.4 Prin participarea la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli    suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei: cheltuieli determinate de achizitionarea produselor participante, cheltuielile legate de inscrierea in campanie si de validare a  premiilor (efecte si servicii postale, tarife telefonice si specifice conexiunilor internet normale, fara suprataxa).

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1   Premiile care se acorda in cadrul campaniei promotionale sunt urmatoarele:

I) pentru 1 (un)  formular de participare cu 2 (doua) stickere  premiul este o  Surubelnita Electrica Black Deker  in valoare de 159 (o suta cincizeci si noua) lei fara TVA  sau o Cafetiera Philips HD7435/20 in valoare de 99 (nouazeci si noua) lei fara TVA. 

II) pentru 1(un) formular de participare cu 4 (patru) stickere premiul este o Masina de gaurit si insurubat cu percutie Makita M8103 in valoare de 215 (doua sute cincisprezece) lei fara TVA  sau un Robot de bucatarie Philips HR7628 in valoare de 210 (doua sute zece) lei fara TVA.

III) pentru 1 (un)  formular de participare cu 6 (sase) etichete promotionale premiul este un Music Pad Vonino in valoare de 690 (sase sute nouazeci) lei fara TVA  sau o Tableta Vonino Xavy L8 in valoare de 590 (cinci sute noua zeci) lei fara TVA. 

IV) pentru 1 (un)  formular de participare cu 10 (zece) etichete promotionale premiul este un Laptop 2 in1 Allview in valoare de 818 (opt sute optsprezece) lei fara TVA sau un set Philips Hue in valoare de 908 (noua sute opt) lei fara TVA. 

V) pentru 1 (un) formular de participare cu 20 (douazeci) etichete promotionale premiul este  
un Televizor Philips  4k ultraslim 49 PUH 6101 in valoare de 1773 (o mie saptesute saptezeci si trei) lei fara TVA.

VI) pentru 1 (un) formular de participare cu 30 (treizeci) etichete promotionale premiul este  
un Telefon Iphone 7 in valoare de 2833 (doua mii opt sute treizeci si trei) lei fara TVA.

 4.2   Niciuna dintre societatile participante la campanie nu va putea beneficia de mai mult decat 1 (un)  premiu din fiecare dintre cele 6 categorii mentionate mai sus, indiferent de numarul de stickere ce ar putea fi obtinute pe parcursul derularii campaniei; pentru claritate niciuna dintre societatile participante nu va putea pretinde/obtine mai mult decat 6 (sase) premii, cate unul din fiecare categorie, indiferent de valoarea cumulata a achizitiilor din perioada de derulare a campaniei

4.4 Valoarea comerciala totala a premiilor acordate se va calcula  numai dupa incheierea campaniei si expirarea perioadei de acordare a premiilor, respectiv 15.08.2017.

 

5. SECTIUNEA 5 - INSCRIEREA IN CAMPANIA PROMOTIONALA

5.1  Societatile participante  trebuie sa completeze formularul de participare primit de la distribuitor in integralitate, cu toate datele solicitate, sa ataseze pe acest formular stickerele primite urmare a achizitiilor efectuate in perioada de derulare a campaniei si impreuna cu  copiile facturilor fiscale care sa dovedeasca achizitiile de surse de iluminat Philips si Pila LED sa le transmita pe adresa: Philips Lighting Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 9/1, camera 1, sector 2, Bucuresti, in atentia d-lui Ovidiu Nicolita, pana in data de 16 Iunie 2017.

5.2  Oricare dintre  urmatoarele situatii:

  • necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii de pe formularul de participare si/ sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte;
  • netransmiterea formularului de participare pe care sunt colectate ( prin lipire )stickerele aferente achizitiilor efectuate;
  • necomunicarea copiilor facturilor care fac dovada achizitionarii produselor particpante la campanie;
  • transmiterea catre organizator a tuturor inscrisurilor mentionate, dupa data de 16 Iunie 2017;
  • transmiterea de date si/sau documente care nu corespund realitatii (falsificate)
  • nereceptionarea de catre Organizator a plicului continand toate aceste inscrisuri din motive independente de vointa Organizatorului vor determina in mod automat invalidarea inscrierii si participarii respective.

 

5.3 In cazul in care Organizatorul va constata si/sau va avea suspiciuni de frauda, isi rezerva dreptul  de a sesiza organele  competente pentru luarea masurilor legale care se impun in atare situatii. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie.

 

SECTIUNEA 6.  OBTINEREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA CAMPANIE

6.1. In vederea obtinerii de informatii referitoare la Campania promotionala „Philips iti rasplateste fidelitatea”, participantii pot solicita informatii prin solicitare  adresata in scris si transmisa prin posta catre Philips Lighting Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Ofiice,  etaj 9/1, camera 1, sector 2, Bucuresti, Romania sau prin trimiterea unui e-mail la adresa: lighting.romania@philips.com in perioada 20 Februarie -31 Mai 2017.

6.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte produse si nici nu se poate solicita echivalentul lor in bani. In cazul refuzului vreunui participant de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.3. Orice tentativa de fraudare a Campaniei va fi sanctionata cu descalificarea participantului respectiv. In cazul in care un participant si-a sporit sansele de castig prin fraudare, premiile castigate de catre acesta nu ii vor fi acordate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a formula orice actiune si/sau plangere contra oricarui participant descalificat si/sau care incearca in orice modalitate fraudarea sau denaturarea desfasurarii acestei campanii.

 

SECTIUNEA 7.  ACORDAREA PREMIULUI GARANTAT

7.1       Premiile se vor acorda fiecarui participant care se inscrie in campanie in perioada
20 Februarie -31 Mai 2017 dupa trimiterea formularului de participare completat corect si complet, pana in data de 16 Iunie 2017 (data postei) , impreuna cu  copiile facturilor fiscale care sa dovedeasca achizitiile de surse de iluminat Philips si Pila LED si a corpurilor de iluminat Pilips Ledinaire , pe adresa: Philips Lighting Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 9/1, camera 1, sector 2, Bucuresti.

 

7.2.      Livrarea/acordarea premiilor care vor fi acordate in cadrul campaniei promotionale, se va face la adresa specificata de Participant pe formularul de participare. Acordarea premiilor se va face incepand cu data de 16 Iunie 2017  dar nu mai tarziu de  15 August 2017.

                                                             
7.3.      Premiile vor fi acordate automat, fara tragere la sorti, tuturor participantilor care indeplinesc conditiile necesare pentru acordarea acestora. Dreptul la premiu este netransmisibil, neexistand posibilitatea de a solicita contravaloarea in bani a produsului acordat ca premiu.

 

7.4.      Ulterior validarii, denumirile societatilor comerciale participante castigatoare si validate impreuna cu valoarea totala a premiilor acordate vor fi publicate pe pagina campaniei promotionale din cadrul site-ului www.energiepeviata.ro.

 

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1     Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor facturi care au tiparit numarul sau data ilizibile sau a unor facturi degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum si transmiterea acestora catre organizator dupa data de 16 Iunie 2017 , vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

9.1    Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform C. civ. In cazul in care Organizatorul  invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECŢIUNEA 10.   LITIGII

10.1.    In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din Bucuresti, de la sediul Organizatorului. 

10.2.    Prin participarea la această campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

x PHILIPS LIGHTING @DVENTURE
Copyright ©2012-2013 Philips Lighting Romania